Nowa ustawa o tachografach opublikowana

03-09-2018

Od 3 września 2018 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące tachografów, tj. nowa ustawa o tachografach oraz 2 rozporządzenia wykonawcze: w sprawie szkoleń dla techników warsztatu oraz w sprawie dodatkowych badań tachografu i doprowadzenia go do prawidłowego działania.

Akt prawny dostosowuje krajowe regulacje do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z 4.02.2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.

Ustawa określa również zadania organów administracji publicznej i innych podmiotów w sprawach tachografów stosowanych w transporcie drogowym wynikające z rozporządzenia UE nr 165/2014 oraz wydanych do niego aktów wykonawczych.

Opublikowane dokumenty znaleźć można tutaj: