SP7 do TACHOMATT Yellow 3.2

20-11-2018

Wydany został dodatek Service Pack 7 do TACHOMATT Yellow 3.2.
Jest on dostępny pod linkiem:
https://matt.pl/getfile.php?id=rhXR

Najważniejsze wprowadzone zmiany to:

 1. Poprawiono listowanie czynności w oknie Analiza-porównanie.
 2. Dodano następujące zmiany w module Delegacji:
  • w ustawieniach programu dodano opcję umożliwiającą automatyczne ustawianie wspólnego kursu delegacji na dzień przed rozpoczęciem tworzonych delegacji;
  • dodano zdarzenie Przerwa w delegacji. Części delegacji rozdzielone tym zdarzeniem rozliczane są jako osobne delegacje;
  • w Kreatorze delegacji dodano opcje umożliwiające automatyczne wstawianie zdarzenia Przerwa w delegacji:
   podziel delegację w odpoczynkach tygodniowych - delegacja zostanie podzielona na delegacje tygodniowe,
   podziel delegację w odpoczynkach dziennych - każdy dzień zostanie rozliczony jako osobna delegacja.