SP5 do TACHOMATT Yellow 3.2

17-09-2018

Dostępny jest już dodatek Service Pack 5 do programu TACHOMATT Yellow w wersji 3.2
Jest on dostępny pod linkiem:
https://matt.pl/getfile.php?id=zGSs

Najważniejsze wprowadzone zmiany to:

 • Zaktualizowano taryfikator mandatów zgodnie z Ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.
 • Na wydruku 1.4 Raport naruszeń kierowcy z wybranego okresu dodano klasyfikację przekroczeń ułatwiającą ocenę ryzyka utraty reputacji.
 • Udoskonalono algorytm wykrywania braku wpisu miejsca rozpoczęcia/zakończenia pracy.
 • Dodano wydruk 1.14 Zestawienie braku aktywności kierowcy. Można na nim znaleźć okresy, w których kierowca nie ma zarejestrowanych żadnych czynności.
 • W oknie wystawiania urlopówek poprawiono widok tabeli prezentującej okres, za który należy wystawić urlopówkę.
 • W oknie Analiza-Kierowca:
  • dodano wykroczenia braku wpsów miejsc (dotychczas pojawiały się tylko na wydruku wykroczeń 1.4),
  • poprawiono wyświetlanie znaczników zdarzeń specyficznych (jazda OUT, przeprawa promowa),
  • poprawiono wyświetlanie czynności kierowcy w dniach zmiany czasu,
  • poprawiono ustawianie dat w kreatorze delegacji.
 • Dodano automatyczną aktualizację stawek płacy minimalnej i pracy za granicą.
 • W module Rozliczeń:
  • dodano opcję zatrudnienia Umowa-zlecenie,
  • dodano nowe rodzaje dnia: urlop ojcowski i urlop bezpłatny,
  • usprawniono wykrywanie przerw 15 min liczonych jako praca.