Firmware 1.32 dla TachoDrive5

04-02-2019

Dostępna jest wersja 1.32 firmware dla TD5.

Wprowadzone zmiany to:

  • Dodano do menu konfiguracji analizy danych z karty opcję "opóźnienie wprowadzenia końca pracy".
  • Poprawka wyświetlania imienia i nazwiska kierowcy w funkcji wykresu czynności z tachografu.
  • Poprawki w funkcji analizy odpoczynków tygodniowych.
  • Poprawka w funkcji analizy dziennych odpoczynków kierowcy.
  • Poprawka w funkcji analizy ciągłej pracy kierowcy.
  • Poprawka w funkcji analizy wpisów początku i końca pracy.
  • Zaktualizowano tłumaczenie języka greckiego.
  • Wprowadzono inne drobne poprawki.