Nowa wersja firmware dla TachoDrive4 i 5

06-08-2018

Firmware oznaczony jest odpowiednio wersjami 2.81 dla TachoDrive4 oraz 1.20 dla TachoDrive5.

Wprowadzone zmiany to:

v1.20 TD5

  • Dodano analizę czynności karty kontrolnej.
  • Dodano analizę karty kierowcy (nie warsztatowej) pod kątem braku wpisów miejsca rozpoczęcia i zakończenia pracy.
  • Zaktualizowano tłumaczenie języka portugalskiego.
  • Poprawiono obsługę odczytów posiadających dłuższą nazwę pliku.
  • Wprowadzono inne drobne poprawki.

v2.81 TD4

  • Dodano analizę czynności karty kontrolnej.
  • Dodano analizę karty kierowcy (nie warsztatowej) pod kątem braku wpisów miejsca rozpoczęcia i zakończenia pracy.
  • Dodano ekran "Odłącz tachograf!" po próbie dodania pojazdu do bazy danych kontroli.
  • Poprawiono obsługę odczytów posiadających dłuższą nazwę pliku.
  • Wprowadzono inne drobne poprawki.