Plomby zawieszone na drucie

01-08-2019

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII Poz. 486 z dnia 07.03.2019 w sprawie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów informujemy, iż w przypadku plomb zawieszonych na drucie wizerunek specjalnej cechy powinien być wyciśnięty po dwóch stronach plomby.