Podziękowanie od Prezydenta Poznania

09-06-2020

W tym trudnym okresie gdy Wszyscy byliśmy tak razem i wspieraliśmy się nawzajem,
gdy służba zdrowia wystawiona była na próbę,
a wiele chorych osób wymagało natychmiastowej pomocy,
także MATT automotive dołożył się do wspólnego wysiłku,
wspierając finansowo poznański jednoimienny szpital im. Józefa Strusia
i pomagając w zakupie niezbędnych środków ochrony osobistej oraz wyposażenia.

Załączamy słowa podziękowania, które otrzymaliśmy od Pana Prezydenta Jaśkowiaka: