Ważne dla warsztatów: ustawa o tachografach - projekty aktów wykonawczych

24-07-2018

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji są dostępne dwa projekty rozporządzeń - aktów wykonawczych do ustawy o tachografach:

Uwaga, ważne dla warsztatów
Artykuł 26 projektu ustawy nakłada na każdy warsztat (który posiada zezwolenie wydane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar) obowiązek przeprowadzania badań i doprowadzenia do prawidłowego działania tachografu na zlecenie służb kontrolnych.

Prosimy o zapoznanie się z tabelami opłat proponowanymi w projekcie z kwietnia oraz w projekcie z lipca. Tabele zawierają różne nazwy usług, stawki dla warsztatów są jednak mniej korzystne w ostatniej wersji.

 

Czekamy na Państwa komentarze (biuro@matt.pl) i zachęcamy także do wysyłania swojej opinii bezpośrednio do Centrum Legislacji.

 

Tabela opłat z kwietnia 2018 roku

L.p.

Rodzaj czynności

Wysokość opłaty w zł

1.

Oględziny tachografu

125

2.

Oględziny czujnika ruchu

250

3.

Oględziny wiązki elektrycznej

500

4.

Analiza błędów zarejestrowanych w pojeździe

300

5.

Analiza błędów zarejestrowanych w tachografie

125

6.

Sprawdzenie i kalibracja tachografu

300

7.

Dostosowanie tachografu do wymagań

3200

8.

Dostosowanie czujnika ruchu do wymagań

800

9.

Dostosowanie wiązki czujnika ruchu do wymagań

1100

10.

Dostosowanie wiązki adaptera do wymagań

460

11.

Dostosowanie wiązki kabiny kierowcy do wymagań

1200

12.

Dostosowanie wiązki panelu do wymagań

480

13.

Dostosowanie niezależnego źródła do wymagań

1100

14.

Montaż tachografu

750

 

Tabela opłat z lipca 2018 roku

L.p.

Rodzaj czynności

Wysokość opłaty w zł

1.

Sprawdzenie poprawności działania tachografu

175

2.

Sprawdzenie poprawności rejestracji i/lub przechowywania danych*

105

3.

Sprawdzenie parametrów kalibracji (poprawności dopasowania tachografu do pojazdu )*

175

4.

Demontaż czujnika ruchu **

70

5.

Demontaż przyrządu rejestrującego**

70

6.

Demontaż przewodów łączących czujnik ruchu z przyrządem rejestrującym **

350

7.

Montaż czujnika ruchu

70

8.

Montaż przyrządu rejestrującego

70

9.

Montaż przewodów łączących czujnik ruchu z przyrządem rejestrującym

350

* w przypadku tachografu cyfrowego
** w przypadku konieczności zabezpieczenia demontowanych elementów składowych jako dowodów