Serwis tachografów analogowych i karta kierowcy: Stanowisko GUM

18-01-2019

Główny Urząd Miar zamieścił na stronie komunikat w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach. Jest to stanowisko GUM dotyczące warsztatów tachografów analogowych, prowadzonych przez podmioty wykonujące transport drogowy. Warsztat taki może prowadzić działalność pod dwoma warunkami:

  1. Czynności wymienione w zezwoleniu wykonują wyłącznie technicy warsztatu, dla których nie została wydana karta kierowcy
  2. Pojazdy realizujące przewozy drogowe, będące w posiadaniu podmiotu dla którego wydano zezwolenie, nie mogą być przedmiotem działalności wynikających z udzielonego temu podmiotowi zezwolenia

Z treścią komunikatu zapoznać się można tutaj.