TachoDrive5.5 firmware 1.30

11-08-2021

Na naszych serwerach dostępna jest już najnowsza wersja firmware, oznaczona numerem 1.30.

Najważniejsze zmiany:

  • zmiany w analizie odpoczynków tygodniowych zgodnie z Pakietem Mobilności
  • zmiany w analizie czasów dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia zgodnie z Pakietem Mobilności
  • modyfikacje w raporcie naruszeń: przystosowanie do zmian w analizie pracy kierowcy
  • poprawki w modułach analizy: przerw w prowadzeniu, przepraw promowych, dziennego czasu prowadzenia
  • rozbudowa komunikatów o błędach podczas pobierania danych z tachografów
  • dodanie sprawdzania struktury, certyfikatów i podpisów cyfrowych plików z karty i tachografu
  • dodanie wyświetlania podczas pobierania danych z tachografów pobieranych bloków
  • zmiana reguł i poprawki w funkcji analizy wpisów miejsc rozpoczęcia i zakończenia pracy
  • ustawienie domyślnej wartości "CrewMaxBreak" na 2 minuty