TachoDrive5.5 firmware 1.32

09-11-2021

Dostępna jest najnowsza wersja firmware dla urządzenia TachoDrive 5.5, oznaczona numerem 1.32. Najważniejsze zmiany to:

  • wyeliminowanie zawieszania się urządzenia w trakcie poruszania po menu
  • odwrócenie logo na ekranie startowym w przypadku pracy urządzenia w trybie Terminal
  • zmiana mechanizmu potwierdzania licencji (zmiana przycisku F1 na V i F3 na X)