UTPNX firmware 2.10

13-04-2021

Po aktualizacji programu RedNX przyszła kolej na UTPNX, najnowsza wersja firmware: 2.10 jest już dostępna na naszych serwerach. Przypominamy że aktualizacja zgłosi się automatycznie w programie RedNX.

Lista zmian:

  • dodano pomiar "w" na rolkach
  • dodanie opcji 'DAF' w parametrze 'RstCanTripm' dla SE5000
  • dodanie programowania logo "VDO" w tachografach DTCO
  • usprawnienie komunikacji z serwerem chmurowym
  • inne drobne poprawki i usprawnienia