Wsparcie dla TachoDrive2 i TachoDrive3 do 30.06.2022

09-11-2021

Po 7 latach od zakończenia produkcji, w związku z brakiem dostępności na rynku niektórych podzespołów, zmuszeni jesteśmy zakończyć wsparcie techniczne dla urządzeń TachoDrive2 i TachoDrive3. Wsparcie dobiegnie końca z ostatnim dniem czerwca 2022 roku.