TACHOMATT Red - Bank Instalacyjnych Parametrów (kod)

  • Kod: 10.TMAR.0202
  • Producent: MATT automotive

Gromadzenie parametrów kalibracyjnych tachografów w bazie danych programu

Zamawiając ten produkt wyrażasz zgodę na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym i wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy.

Dla użytkowników UTP-10

Bank Parametrów Instalacyjnych pozwala gromadzić parametry kalibracyjne tachografów w bazie danych programu. Parametry te pobierane są z tachografu za pomocą UTP-10 (np. podczas wykonywania kalibracji) a następnie kopiowanie do programu za pomocą kabla U2. Regularne kopiowanie parametrów do programu pozwala stworzyć obszerną bazę danych parametrów instalacyjnych dla tachografów w pojazdach o różnych konfiguracjach (marka i model pojazdu, model tachografu, itd.). Kiedy zachodzi konieczność wymiany tachografu, użytkownik ma możliwość odszukania w bazie danych programu parametrów instalacyjnych odpowiadających danej konfiguracji i skopiowania ich do tachografu za pomocą UTP-10.

Aby przyspieszyć realizację zamówienia należy w uwagach do zamówienia wpisać kod ID programu, który znaleźć można klikająć w menu POMOC > REJESTRACJA.


Po zrealizowaniu zamówienia klient otrzyma nowy klucz główny, który należy wprowadzić w tym samym oknie w polu Klucz główny.

Więcej informacji na temat tego produktu znajdziesz tutaj.