TACHOMATT Red - Zdarzenia i Usterki z D-Box (kod)

  • Kod: 10.TMAR.0205
  • Producent: MATT automotive

Kopiowanie zdarzeń i usterek pobranych z tachografu za pomocą urządzenia D-Box do programu i łączenie ze zleceniami

Zamawiając ten produkt wyrażasz zgodę na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym i wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy.

Moduł ten umożliwia kopiowanie zdarzeń i usterek pobranych z tachografu za pomocą urządzenia D-Box do programu. Dane te można następnie połączyć ze zleceniem aby, w razie potrzeby, móc wydrukować raport manipulacji (Rozp. 1266/2009).


Aby przyspieszyć realizację zamówienia należy w uwagach do zamówienia wpisać kod ID programu, który znaleźć można klikająć w menu POMOC > REJESTRACJA.Po zrealizowaniu zamówienia klient otrzyma nowy klucz główny, który należy wprowadzić w tym samym oknie w polu Klucz główny.

Więcej informacji na temat tego produktu znajdziesz tutaj.