TACHOMATT Yellow - Rozliczenia (kod)

 • Kod: 10.TMAY.0001
 • Producent: MATT automotive
 • szt.
 • Cena brutto: 2 089,77 zł 1 699,00 zł

Moduł rozliczania czasu kierowców i ich płac. Licencja na nieograniczoną ilość pojazdów.

Zamawiając ten produkt wyrażasz zgodę na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym i wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy.

Moduł rozliczeń z licencją na nieograniczoną ilość pojazdów
.


Rozliczenia 
to dodatkowy moduł do pełnej wersji programu TACHOMATT Yellow.

TACHOMATT Yellow Rozliczenia jest nowoczesnym programem komputerowym wspomagającym przechowywanie informacji o aktywności kierowców i pojazdów w firmach. Na podstawie wprowadzonych danych oraz obowiązujących przepisów prawnych program dokonuje analizy czasu pracy kierowców i związanych z tym naruszeń. 

Zalety modułu Rozliczenia:

 • szybki i intuicyjny proces rozliczania czasu kierowców i ich płac - rozliczanie odbywa się za pomocą jednego kliknięcia myszą,
 • przejrzyste okno rozliczania kierowcy, zawierające wszystkie niezbędne elementy w jednym miejscu, (tabela dni kalendarzowych, wykres dzienny czynności, tabelka dzienna czynności, panel ustawień),
 • rozliczenia czasu pracy w okresach rozliczeniowych 1, 2, 3, 4 miesięcznych (granica ustawowa), lub dłuższych aż do 12 miesięcy (zgodnie z ustawą "antykryzysową"),
 • rozliczenia czasu pracy kierowców zatrudnionych w systemach: podstawowym, równoważonym, przerywanym lub zadaniowym,
 • parametry zatrudnienia kierowcy uwzględniane w procesie rozliczania to m.in. : angaż miesięczny lub godzinowy, etat, system pracy, stawki godzinowe stałe lub wyliczane procentowo dla pracy, dyżurów, godzin nocnych,
 • automatyczna detekcja początków dób pracowniczych (trzy różne algorytmy detekcji),
 • możliwość ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy dla poszczególnych kierowców w szablonie rocznym,
 • rozliczanie czasu nadgodzin, godzin nocnych, dyżurów,
 • możliwość oddawania czasu wolnego za nadgodziny i/lub dyżury,
 • wyznaczanie przerw płatnych,
 • rozliczenie płacy kierowcy