Service Pack 9 dla TACHOMATT Yellow 4.2

06-03-2023

Dostępny jest dodatek SP9 dla TACHOMATT Yellow 4.2.
Link do instalatora: https://matt.pl/getfile.php?id=PjXG

Wprowadzone zmiany:
- Poprawiono wyświetlanie dat kalibracji w oknie Pojazd->Dane techniczne.
- W oknie "O programie" dodano możliwość wyświetlenia licencji programu.
- Dodano wydruk 1.9 w wersji dla Słowenii
- Zmiany w module Rozliczenia i Delegacje
- Poprawa drobnych błędów

Dostępny jest dodatek SP9 dla TACHOMATT Yellow 4.2.