Komorniki - zmiana organizacji ruchu

30-01-2023

Na dzień 30.01.2023 r (poniedziałek) planowana jest zmiana organizacji ruchu na ul. G. Daimlera od ul. Platynowej do skrzyżowania ul. Fabianowska/Matowa w Komornikach, która umożliwi dalszą realizację prac budowlanych w ramach inwestycji pn.:” Budowa II etapu ul. Gottlieba Daimlera oraz rozbudowa ul. Fabianowskiej w Komornikach, z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Daimlera, ul. Fabianowskiej i ul. Matowej”.  Przejazd na odcinku od ul. Platynowa do skrzyżowania ul. Fabianowska/Matowa/ G.Daimlera  w Komornikach będzie odbywał się jednokierunkowo z ograniczeniem prędkości do 20 km/h. Dojazd do skrzyżowania ul.  Fabianowska/Matowa/ G.Daimlera  w Komornikach od ul. Poznańskiej wyznaczony został przez ul. Platynową i ul. Matową.

Prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na oznakowanie w terenie.

Przybliżony termin zakończenia wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu to: koniec marca 2023 roku

Źródło: komorniki.pl