Service Pack 6 dla TACHOMATT Yellow 4.2

14-06-2022

Wprowadzone zmiany dotyczą tylko polskojęzycznej wersji programu i modułu Rozliczeń

W module Rozliczeń, na raporcie 6.1 Miesięcznej karty pracy pracownika, dodano wykaz dyżurów wraz z godzinami rozpoczęcia i zakończenia.