TACHOMATT Yellow 4.1 SP4

10-09-2021

Najnowszy Service Pack 4 dla programu TACHOMATT Yellow w wersji 4.1 jest już dostępny.

Najważniejsze zmiany

W ustawieniach programu:
- Poprawiono działanie formularza ustawień diet i delegacji, m.in. dodano możliwość usuwania diet.
- Zmieniono ogólne zachowanie okna ustawień. Od teraz niektóre z wprowadzonych zmian są zapamiętywane dopiero po ich zatwierdzeniu.

Wydruki:
- W oknie wydruków dodano możliwość ręcznego wpisywania nazwiska lub pojazdu, dla którego będzie wykonywany raport.
- Dodano nowy raport dla pojazdu - 3.8 "Stany szczególne" (np. przeprawy promowe, okresy OUT).
- Do wydruku 3.7 "Zestawienie kierowców" dodano okresy jazdy bez karty.
- Na wydruku 1.4 naprawiono problem kilkukrotnego drukowania tych samych wykroczeń.
- Na wydruku 1.12 "Miejsca" wykonywanym w czasie lokalnym poprawiono przeliczanie godzin zmiany czasu zimowego na letni.

W Analizie czasu pracy kierowcy:
- udoskonalono rozpoznawanie okresów jazdy OUT,
- udoskonalono wykrywanie przekroczeń braku wpisów miejsc,
- ujednolicono algorytmy wykrywania przekroczeń stosowane w programie oraz w TachoDrive5.