Przewodnik DG Move: interpretacja

10-04-2018

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi nowego podejścia  dotyczącego wymiany części składowych tachografów zawartymi w przewodniku wydanym przez DG MOVE, przedstawiamy skróconą formę jego zaleceń:

 1. Wymiana samego urządzenia rejestrującego
  Należy zamontować urządzenie rejestrujące 3 wersji (EFAS4, DTCO 2.0, SE5000 Exact Duo 7.4 lub nowszy) i aktywować sygnał IMS gdy jest to możliwe.
  Nie ma konieczności montowania modułu GPS (GeoLoc, TachoMotion) lub innego urządzenia dla generowania sygnału 2 prędkości.
 2. Wymiana samego przetwornika
  Należy zamontować przetwornik 3 wersji np: KITAS 2+
 3. Wymiana urządzenia rejestrującego oraz przetwornika
  Należy zamontować urządzenie rejestrujące i przetwornik 3 wersji (EFAS4, DTCO 2.0, SE5000 Exact Duo 7.4 lub nowszy, Kitas 2+) oraz włączyć sygnał IMS

Wystąpiliśmy jednocześnie o potwierdzenie do GUM czy w taki sam sposób będzie interpretował wyżej wspomniany przewodnik.