Aktualizacja TachoDrive dla tachografów G2v2

Inteligentne tachografy to nowa generacja tachografów cyfrowych usprawniająca egzekwowanie prawodawstwa UE w zakresie czasu prowadzenia pojazdów i odpoczynku kierowców zawodowych. Urządzenia te muszą być instalowane w pojazdach zarejestrowanych po 15 czerwca 2019 roku. Poprzez system inteligentnego tachografu rozumiemy urządzenia rejestrujące, karty do tachografów oraz zestaw wszelkich urządzeń współdziałających bezpośrednio lub pośrednio podczas ich budowy, instalacji, użytkowania, testowania i kontroli.

Aktualizacja dla urządzeń TachoDrive umożliwia pobieranie danych z tachografów inteligentnych i kart kierowców G2v2.

Modele urządzeń:

  Produkt Aktualizacja G2v1 Aktualizacja G2v1 Odnośnik do sklepu online

TachoDrive ONE

v v Kup teraz

TachoDrive5

v v Kup teraz

TachoDrive4

v v Kup teraz

TachoDrive3

x x -

TachoDrive2

x x -
TachoDrive Plus x x -

 

 

Procedura aktualizacji:

 1. Podłącz urządzenie TachoDrive ONE/4/5 do komputera
 2. Skopiuj otrzymany plik aktualizacji na główny dysk urządzenia
  Przykładowy plik:
  TD ONE: tdone_update_numserseryjny.fw1
  TD4: td4_update_numerseryjny.fw4
  TD5: td5_update_numerseryjny.frw
 3. Odłącz urządzenie od komputera
 4. Dla TachoDrive4/5, wyłącz urządzenie 
 5. Podłącz ponownie urządzenie do komputera
 6. Proces aktualizacji rozpocznie się automatycznie

Weryfikacja:

Po wykonaniu aktualizacji zaleca się także aktualizację firmware do najnowszej dostępnej wersji. W tym celu należy pobrać i uruchomić najnowszą wersję aplikacji TD Configurator a następnie podłączyć urządzenie do komputera. Potwierdzenie współpracy urządzenia z tachografami inteligentnymi sygnalizowane jest dopiskiem "G2v2" w polu wersji firmware (jak na poniższym przykładzie).