Service Pack 7 dla TACHOMATT Yellow 4.2

04-08-2022

W dniu dzisiejszym udostępniliśmy Service Pack 7 dla TACHOMATT Yellow 4.2

Wprowadzone zmiany:
- Zaktualizowano stawki diet krajowych w module Delegacje.

W dniu dzisiejszym udostępniliśmy Service Pack 7 dla TACHOMATT Yellow 4.2