Cleaning card for digital tachograph

  • Code: 01.DTCO.0018
Karta przeznaczona dla tachografów cyfrowych VDO i EFAS.
NIE UŻYWAĆ W TACHOGRAFACH STONERIDGE